Slučajno odabran citat...

Neostaljinizam se manifestira tako da se kaže: ili si naš, ili nisi; ako nisi naš, onda si desnica, ili imaš neku drugu fobiju.

Jerca Vodušek Starič