Slučajno odabran citat...

Ništa nije tako lako naučiti kao iskustvo, i ništa nije tako teško kao primijeniti ga.

John Billings