Slučajno odabran citat...

Metafizika je restoran koja nudi meni od 30 000 stranica, a nema hrane.

Robert Maynard Pirsig