Slučajno odabran citat...

Put slobodnog tržišta otvorio se i držao pomoću golemog porasta stalnog, centralno organiziranog i kontroliranog intervencionizma.

Karl Polanyi