Slučajno odabran citat...

Ako nema Boga, nema ni čovjeka.

Nikola Berdjajev