Slučajno odabran citat...

Kad ono o čemu govoriš možeš izmijeniti i iskazati brojkama, ti o tome nešto znaš. No kad to ne možeš izmijeniti ni iskazati brojkama, tvoje je znanje slabo i nezadovoljavajuće.

Lord Kelvin