Slučajno odabran citat...

Ja mogu voditi dijalog apsolutno sa svakim, samo kad imam vremena za to.

Moamer el Gadafi