Slučajno odabran citat...

Ljudi koji duboko razmišljaju moraju odbaciti ponos mladosti, ponos zdravlja, ponos postojanja.

Siddhārtha Gautama Buddha