Slučajno odabran citat...

Da bi postigli velike stvari, treba ne samo djelovati, već i sanjati; ne samo planirati, već i vjerovati.

Anatole France