Slučajno odabran citat...

Čini mi se da su naše tri osnovne potrebe: za hranom, za sigurnosti i za ljubavi, toliko izmiješane da ih više ne možemo razvojiti.

Mary Frances Kennedy Fisher