Slučajno odabran citat...

Najbolja vlast je ona koja najmanje vlada, jer njezini ljudi sami sebe discipliniraju.

Thomas Jefferson