Slučajno odabran citat...

Ne daj da te zavedu ni svetac ni sofist već budi čovjek.

Matthew Arnold