Slučajno odabran citat...

Volili smo s ljubavi koja je bila veća od same ljubavi.

Edgar Allan Poe