Slučajno odabran citat...

Teška je uloga iskrena čovjeka.

Maksim Gorki