Slučajno odabran citat...

U umjetnosti vam je ovako: tko je na dobrom putu nikakva loša kritika ne može ga skrenuti s dobra puta, a tko je na lošem putu, nikakva dobra kritika ne može ga navesti na dobar put.

Matko Peić