Slučajno odabran citat...

Tiranija koja se sada zbiva preuzima drugačije oblike – u 21. stoljeću njeno je ime demokracija.

Slavoj Žižek