Slučajno odabran citat...

U upravljanju državom bitno je koristiti prave ljude; sve ostalo je perificirano… jer i vladanje osloncem na zakone, a bez odgovarajućih ljudi, čak i kada su dobrohotni, ne vodi drugamo do u tiraniju.

Car Kong XI.