Slučajno odabran citat...

Nije dovoljna sijeda kosa da bi čovjek bio pametan.

Menandar