Slučajno odabran citat...

Čovjek se ponaša kao da oblikuje jezik i gospodari njime. Međutim, istina je da je jezik gospodar čovjeku.

Martin Heidegger