Slučajno odabran citat...

Ali smisao življenja je u prilaženju, ne u korištenju niti imanju.

Saint John Perse