Slučajno odabran citat...

Filozofi su samo različito tumačili svijet: radi se o tome da se on izmijeni.

Karl Marx